Hakkımızda

Kamu Siber Güvenlik Derneği olarak “önce güvenlik” felsefesiyle kamu kurumlarından başlatılacak olan güven çemberini genişleterek bireylere kadar yaymayı hedeflemekteyiz.

Derneğimizin ana amaçlarını

 • Kamuda siber güvenlik konusunda farkındalığı arttıracak girişimlerde bulunmak
 • Siber güvenlik olgusunun bireylere kadar indirgeyerek çepeçevre aynı hissiyatın paylaşılmasını sağlamak
 • Kamu kurumlarda siber güvenliği en kolay şekilde algılanması yönünde seminer, konferans, eğitim, toplantı vb çeşitli etkinlikler düzenlemek
 • Dünyadaki eş değer derneklerle ilişkiler kurarak Türkiye adına güvenlik konusunda Ülkemizi temsil etmek
 • Uluslararası paydaşlarla işbirliği içinde çalışarak bilgi paylaşımında bulunmak
 • Türkiye’de ulusal siber güvenlik alanında yapılacak politikaların belirlenmesinde ve hazırlanmasında etkin rol almak
 • Siber güvenlik alanında söz sahibi olacak nitelikte bireyleri aynı çatı altında toplayarak sinerji oluşturmak
 • Siber güvenlik bilincinin genç yaşlarda aşılanması adına okullarda verilebilecek derslerin olmasını yaygınlaştırmak
 • Türkiye’de çoğu insanın siber güvenliği anlamasına yardımcı olacak Türkçe kaynakların oluşturulmasına katkı sağlamak
 • Ülke bilişim güvenliğine katkı sağlayacak uygulamaların geliştirilmesini, yaygınlaşmasını, bununla ilgili çalışma gruplarının dernek bünyesinde kurulması, desteklenmesi ve yönetilmesi
 • Ülkede bilişim güvenliği alanında diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği sağlayarak en etkin ortak akıl politikalarının belirlenmesi
 • Kamudaki bilişim uzmanlarını sektörün bilişim uzmanlarıyla aynı platformda buluşturacak etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak
 • Bilişim güvenliğinde farklı alanlarda çalışılan işlemleri aynı çatı altında toplamak, birleştirmek ve bu oluşan gücü Devletin stratejik planlarının oluşturulması noktasında yönlendirmek
 • Bilişim güvenliği alanında farklı disiplinlerin yaklaşımlarının faydalarını Ülke hizmetini adına kullanmak
 • Kamuda siber güvenlik akademisinin oluşturarak bilişimi, hukuku, kültür normlarını, inanışları, sosyolojiyi, eğitimi aynı çatı altında toplayarak en küçük gruba (bireye) kadar iletmek

başlıkları altında özetleyebiliriz.